Brusné kameny z Valašského pískovce

Rád bych vás seznámi s výsledky mého bádání o výrobě brusných kamenů na Valašsku.

Valassky_piskovec_r1_-_CZ.pdf

Tuto práci věnuji Henku Bosovi, dnes již zesnulému badateli v oblasti brusných kamenů.


Designed by Pavel Mikuš | Programmed by AWEX